Radix
RADIX
HP-laskinten virallinen maahantuoja
Radix


Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Lahden Teho-Opetus Oy
Osoite: Hämeenkatu 15, 15110 Lahti
Y-tunnus: 0910148-1
Puhelinnumero: (03) 7773167

Rekisterin nimi

Lahden Teho-Opetus Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden tekemien tilausten käsittely, asiakassuhteen hoitaminen sekä yrityksen lakisääteinen kirjanpito.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi (yritysasiakkailta)
Henkilön etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakkaan antamat lisätiedot
Tilauksiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tekemät tilaukset Lahden Teho-Opetus Oy:n verkkokauppojen tai muiden myyntikanavien kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen liittyen. Esimerkiksi tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot annetaan tilauksen toimituksesta vastaavalle yritykselle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto:
Laskutuksesta tehdään yrityksen lakiperusteista kirjanpitoa varten paperitulosteet. Tulosteita säilytetään yrityksen tiloissa ja niihin on pääsy vain laskutusta tai kirjanpitoa hoitavalla henkilökunnalla.

Sähköinen aineisto:
Rekisteriin liittyvät tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojärjestelmien käyttämiseen tarvittavat tunnukset annetaan vain henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietoihin pääsemistä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Hänellä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja tietojen poistamista rekisteristä. Tietoja ei voida kuitenkaan poistaa rekisteristä ennen kuin niiden lakisääteiset säilyttämisvelvollisuudet (esim. kirjanpitoon liittyen) päättyvät.

Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.