RADIX
Asiantunteva HP-laskinten jälleenmyyjä

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Radix / Suomen laskin ja peli Oy
Osoite: Kustaankuja 2, 17200 Vääksy
Y-tunnus: 3006691-6
Puhelinnumero: 044 9867952

Rekisterin nimi

Suomen laskin ja peli Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden tekemien tilausten käsittely, asiakassuhteen hoitaminen sekä yrityksen lakisääteinen kirjanpito.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi (yritysasiakkailta)
Henkilön etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakkaan antamat lisätiedot
Tilauksiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tekemät tilaukset Suomen laskin ja peli Oy:n verkkokauppojen tai muiden myyntikanavien kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen tai tuotteiden takuuasioiden hoitamiseen liittyen. Esimerkiksi tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot annetaan tilauksen toimituksesta vastaavalle yritykselle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan tietoja säilytetään tilausajankohdan jälkeen vähintään seitsemän vuoden ajan lakisääteisen kirjanpitovelvoitteen vuoksi. Tämän jälkeen tietojen säilyttämisen tarve arvioidaan ja tiedot poistetaan, mikäli asiakassuhteen hoitamisen kannalta tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista (Jollei esimerkiksi mitään voimassaolevia palveluiden tilauksia tai takuuvelvoitteita enää ole).

Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto:
Laskutuksesta tehdään yrityksen lakiperusteista kirjanpitoa varten paperitulosteet. Tulosteita säilytetään yrityksen tiloissa ja niihin on pääsy vain laskutusta tai kirjanpitoa hoitavalla henkilökunnalla.

Sähköinen aineisto:
Rekisteriin liittyvät tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojärjestelmien käyttämiseen tarvittavat tunnukset annetaan vain henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietoihin pääsemistä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Hänellä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja tietojen poistamista rekisteristä. Tietoja ei voida kuitenkaan poistaa rekisteristä ennen kuin niiden lakisääteiset säilyttämisvelvollisuudet (esim. kirjanpitoon liittyen) päättyvät.

Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toimintojen tekniseen toteutukseen.
Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien selaustietoja.